Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod

História
Údaje o obci

Fotogaléria

História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

Kreslené vtipy 2011
Kreslené vtipy 2012

Kontakt - Obec Palárikovo
Kontakt - Web admin
vtipné svietiace tričká
Odporúčame
Vtipné tričká s potlačou, vtipné darčeky, humorné tričká, vtipné trička alkohol
» BLOG Maja Creative
------------------------------

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

Kniha - Kultúrna minulosť Palárikova
Obec Palárikovo

Úvod

1. Praveké osídlenie 5000 – 400 rokov pred Kr.

    1.1. Mladšia doba kamenná – želiezovská skupina okolo 4500 rokov pred Kr.

    1.2. Neskorá doba kamenná – lengyelská kultúra 3200 – 2700 rokov pred Kr.

    1.3. Staršia doba bronzová – únětická kultúra okolo roku 1700 pred Kr.,

           maďarská kultúra 1600 – 1500 rokov pred Kr.

    1.4. Stredná doba bronzová – karpatská mohylová kultúra 1500 – 1250 rokov

           pred Kr.

    1.5. Mladšia až neskorá doba bronzová – čačianska kultúra okolo roku 1100

           pred Kr. -velatická kultúra okolo 1000 rokov pred Kr.

    1.6. Staršia doba železná – halštatská kultúra 800 – 400 rokov pred Kr.

2. Včasnodejinná doba

    400 rokov pred Kr. – 374 rokov po Kr.

    2.1. Mladšia doba železná – latén 400 rokov pred Kr. – prelom letopočtov

    2.2 Rímska doba – staršia rímska doba prelom letopočtov – 180 rokov

          po Kr., mladšia rímska doba 180 – 374 rokov po Kr.

3. Stredovek

    3.1. Slovanská doba 5. – 10. Storočie po Kr. – veľkomoravský horizont

           833 – 907 rokov po Kr. – poveľkomoravský horizont 907 – 1000 rokov po Kr.

    3.2. Uhorský štát 1000 - 1526 rokov po Kr.

           3.2.1 Meder

                    3.2.1.1. Pôvod názvu obce

                    3.2.1.2. Vznik a miesto založenia osady

                    3.2.1.3. Archeologická sonda z roku 1972 a prieskum z roku 1992

                    3.2.1.4. Poloha osady Meder na tzv. Českej ceste v Nitrianskej župe

                    3.2.1.5. Prvá polovica 13. Storočia v dejinách obce a jej okolia

                    3.2.1.6. Najstaršie písomné zmienky o obci

                    3.2.1.7. Pätnáste storočie v dejinách obce

           3.2.2. Svätý Jur

           3.2.3. Čiky

           3.2.4. Kerestúr

                     3.2.4.1. Archeologický prieskum v roku 1992

                     3.2.4.2. Archeologický výskum Kopcovej remízy

4. Osmansko-turecké obdobie, roky1530– 1685

    4.1. Archeologický prieskum  v rokoch 1952, 1992 a nález z rokov 1982 a 1988

    4.2. Archeologický výskum protitureckej opevnenej polohy na Kerestúri

5. Novodobé dejiny obce

    5.1. Kaunitzovské obdobie, roky 1690 – 1730

    5.2. Károlyiovské obdobie, roky 1730 – 1945

           5.2.1. Rod Károlyi

           5.2.2. Významní členovia rodu

           5.2.3. Erb rodu Károlyi

           5.2.4. Kaštieľ a park

           5.2.5. Poľovný revír a bažantnica

           5.2.6. Školstvo

           5.2.7. Demografický vývoj obyvateľstva obce

           5.2.8. Roľnícka kultúra

                     5.2.8.1. Gazdovský dvor

                     5.2.8.2. Nevšedné príbehy II.

                     5.2.8.3. Dedinské trampoty

                     5.2.8.4. I. a II. svetová vojna – koniec károlyiovskej éry

Vysvetlivky, pramene a literatúra

 

 

Ak máte záujem o knihu tak kontaktujte

"hlavného administrátora"

Vtipné tričká s potlačou
vtipné tričká s vtipnou potlačou

Vtipné darčeky
vtipné tričká, vtipné darčeky, humorné tričká, srandovné tričká, smiešne tričká

 

Vtipné tričká s potlačou

vtipné darčeky

--------------------------

» ALKOHOLOVÉ TRIČKÁ «

» RETRO TRIČKÁ «

» ŠPORTOVÉ TRIČKÁ «

» RYBÁRSKE TRIČKÁ «

» POĽOVNÍCKE TRIČKÁ «

»TEHOTENSKÉ TRIčKÁ «

» NARODENINOVÉ «

--------------------------

viac v e-shope

www.vtipnetricko.com

--------------------------

Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2020

--------------------------