Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod

História
Údaje o obci

Fotogaléria

História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

Kreslené vtipy 2011
Kreslené vtipy 2012

Kontakt - Obec Palárikovo
Kontakt - Web admin
vtipné svietiace tričká
Odporúčame
Vtipné tričká s potlačou, vtipné darčeky, humorné tričká, vtipné trička alkohol
» BLOG Maja Creative
------------------------------

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

Kniha - História škôl
Obec Palárikovo

Úvod

1. Najstaršie zmienky o školách, roky 863 – 1730

2. Károlyiovské obdobie do výstavby školy pri kostole, roky 1730 – 1863

3. Károlyiovské obdobie do konca 19. storočia, roky 1863 – 1900

    3.1. Životopisy najúspešnejších absolventov školy

           3.1.1. Karol Stand – Megyeri

           3.1.2. Dr. Karol Bűtner

           3.1.3. Peter Hatala

           3.1.4. Ernest Király – Kőnig

           3.1.5. Jozef Prokopec

4. Začiatok 20. storočia do rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie,

    roky 1900 – 1918 

    4.1. Životopisy najúspešnejších absolventov školy

           4.1.1. Alexander Mach

           4.1.2. Dr. Štefan Kosztolányi

           4.1.3. Karol Markusek

5.Obdobie prvej Československej republiky, roky 1918 – 1938

    5.1. Hospodárska ľudová škola v rokoch 1934 – 1938

    5.2. Štatistické údaje

    5.3. Životopisy najúspešnejších absolventov školy

           5.3.1. Karol Bekéni – Strmeň

           5.3.2. RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.

           5.3.3. RNDr. Karol Borza, DrSc.

           5.3.4. Prof. Ing. Karol Polák, DrSc.

           5.3.5. Mária Chovancová

6. Obdobie II. svetovej vojny, roky 1938 – 1945

    6.1. Štatistické údaje

7. Povojnové obdobie, roky 1945 – 1950

    7.1. Štatistické údaje

8. Päťdesiate roky 20. storočia, roky 1950 – 1960

    8.1. Odborno-politická škola Povereníctva lesov a drevárskeho

           priemyslu 1949-1955

    8.2. Poľnohospodárska majstrovská škola 1956 -1959

           Stredná poľnohospodárska technická škola 1959 – 1965

    8.3. Štatistické údaje

9. Upevňovanie socialistického zariadenia, roky 1961 – 1970

    9.1. Štatistické údaje

10. Obdobie tzv. „normalizácie“, roky 1970 – 1975

    10.1. Štatistické údaje

11. Obdobie tzv. „normalizácie“, roky 1975 – 1980

    11.1. Štatistické údaje

12. Obdobie uvoľňovania po tzv. „nežnú revolúciu“, roky 1980 – 1989

    12.1. Štatistické údaje

13. Obdobie po tzv. „nežnej revolúcii“ po súčasnosť, roky  1989 – 2005

    13.1 Štatistické údaje

Doslov

 

 

Ak máte záujem o knihu tak kontaktujte

"hlavného administrátora"

Vtipné tričká s potlačou
vtipné tričká s vtipnou potlačou

Vtipné darčeky
vtipné tričká, vtipné darčeky, humorné tričká, srandovné tričká, smiešne tričká

 

Vtipné tričká s potlačou

vtipné darčeky

--------------------------

» ALKOHOLOVÉ TRIČKÁ «

» RETRO TRIČKÁ «

» ŠPORTOVÉ TRIČKÁ «

» RYBÁRSKE TRIČKÁ «

» POĽOVNÍCKE TRIČKÁ «

»TEHOTENSKÉ TRIčKÁ «

» NARODENINOVÉ «

--------------------------

viac v e-shope

www.vtipnetricko.com

--------------------------

Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2020

--------------------------