Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod
Údaje o obci
História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

H U M O R

Odporúčame

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

kniha - Historické cintoríny Palárikova
Obec Palárikovo

Historické cintoríny - Palárikovo je nová publikácia ktorú napísal Ing. Imrich Szabó v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Nemešom, PhD. Opísali a zdokumentovali v nej pohrebiská a cintoríny v katastri Palárikovo, zachytili spomienky, legendy, unikátne kancionály miestnych modleníkov.Súčasťou knihy sú i záznamy nápisov na náhrobníkocha množstvo farebnej fotodokumentácie. Každý rodený Palárikovčan v nej určite nájde náhrobník s menomsvojich prarodičov, na ktorých si snáď už dávno nespomenul, alebo o nich dokonca nič nevie.

 • Predhovor

 • Úvod

 • Pochovávanie v katastri obce v dávnej minulosti

 • Rímskokatolícky cintorín, od 1757 do 1982

 • Cintorín v Malom parku

 • Pochovávanie zosnulých členov rodu Károlyi a blízkeho služobníctva

 • Pochovávanie na starom cintoríne v rokoch 1757 až 1844

 • Pochovávanie v rokoch 1845 až 1882

 • Pochovávanie v rokoch 1883 až 1901

 • Pochovávanie v rokoch 1902 až 1943

 • Pochovávanie v rokoch 1944 až 1981

 • Skupinové pochovávanie rodinných príslušníkov

 • Pohrebné zvyky v obci z konca 19. a prvej polovice 20. storočia

 • Modlenícka tradícia v obci

 • Objav barokovej sochy svätca

 • Padlí vojaci počas vojen

 • Židovské cintoríny v obci

 • Cintorín v lokalite Drahy, po 1860 do 1938

 • Cintorín v lokalite za Cergátom, od 1874 do 1945

 • Nový obecný cintorín, od roku 1981

 • Záver

 • Pramene a literatúra

 • Summary

 • Zusammenfassung 

 

Ak máte záujem o knihu tak kontaktujte

"hlavného administrátora"

Kreslený vtip - 19 týždeň
Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2012

--------------------------

Posledné články
Futbal "A" - 8. kolo...
Futbal "A" - 7. kolo...
Futbal "A" - 6. kolo...
Futbal "A" - 4. kolo...
Futbal "A" - 3. kolo...
Karikaturista

Vlado Mach

PORTRÉTNA UMELECKÁ

 KARIKATÚRA

Ako nevšedný darček

k sviatku alebo iba tak,

pre seba!

0911 996 951

--------------------------