Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod
Údaje o obci
História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

H U M O R

Odporúčame

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

Pamiatky - Artézska studňa
Obec Palárikovo

V minulosti v obci Slovenský Meder nebola pitná voda. Používala sa iba voda z tzv. vahadlových kopaných studní, tá však bola často závadná a nepitná. Najlepšia voda bola v tzv. "Pivovarskej studni", vo Veľkom parku pri Vŕšku, ale slúžila iba pre potreby kaštieľa.

 

artézska studňa v Malom parku na jeseň 2007

 

V roku 1908 na počesť narodenia dcéry Alice (grófka Alica von Haugwitz, rod. Károlyi 1908 - 1981) dala grófka Hanna Károlyiová (1872 - 1957) na svoje  náklady vyvŕtať artézsku studňu v Malom parku pre potreby obyvateľov obce. Artézka, lebo iba tak ju neskôr nazývali, mala podobu trojmetrovej pyramídy. Jej hĺbka bola 270 metrov.

Voda síce obsahovala veľa železa, ale bola pitná a veľmi chutná. Pyramída sa skladala zo štyroch kameňov.

 

Na spodnom kameni bol nápis v maďarčine:
 

Tótmegyer község javára furatta

Károlyi Széchenyi Hanna grófnő.

 

V preklade:

 

Pre obec Slovenský Meder dala vyvŕtať

grófka Hanna Széchenyi - Károlyiová

 

 

Na druhom kameni bol nápis:

 

 

Alice kút - 1908

270 méter mély.

 

V preklade:

 

Alicina studňa - 1908

270 metrov hlboká.


Vodu z Artézky na varenie a pitie používala väčšina obyvateľov obce. Viedli z nej dva odtoky podzemnými rúrami, jedna vetva ústila do ulice oproti fare, kde bola nemocnica pre zamestnancov Károlyiovského veľkostatku a druhá na koniec ulice Pod lipami k Štefánikovej ulici, kde bola vybudovaná z betónu malá studnička.

Keďže voda z hĺbky 270 metrov na povrchu už nemala potrebný tlak a rúry sa rýchlo zanášali vodným kameňom, po čase z bočných vetiev voda prestala tiecť. Jej vyústenie k Štefánikovej ulici však bolo funkčné do druhej polovice 20. storočia.

Prvé čistenie rúr i artézskej studne bolo v roku 1926 na náklady obce za 7.000,- Kčs.

Okolie Artézky bolo už v minulosti oplotené a vysadené kríkmi a stromami. Parčík okolo studne sa nazýval Park Alžbety (nevieme prečo práve "Alžbety"), Rajčura (vraj tam preháňali a cvičili kone), Uvodská zahrádka (bola tam druhá materská škola v obci), neskôr Park mládeže Klementa Gottwalda (tento názov je z päťdesiatych rokoch, keď sa intenzívne budoval socializmus), alebo jednoduchšie Malý park. Park bol dlhé desaťročia obľúbeným miestom stretávania sa mládeže.
 

artézska studňa v Malom parku na jeseň 2007


Artézka bola niekoľkokrát opravená, obnovená a premiestnená. Z čias prvej Československej republiky sa zachoval bonmot:

 

"A čo, tys nepila volakedy žabe z huby?" 

 

Patrilo to k prekáraniu žien, kedysi spolužiačok,  ktoré spolu pili artézsku vodu a časom niektoré spyšneli a nehlásili sa k svojim bývalým kamarátkam. Z toho vyplýva, že na Artézke boli kovové žaby, z úst ktorých tiekla voda. Žiaľ, kovové žaby, ani ich fotografie, sa nezachovali.

K Artézke sa viaže jedna legenda, ktorú už mladšia generácia nepozná.

 

Vraj o polnoci tam strašilo, neodporúčalo sa tadiaľ ísť, lebo k Artézke chodil o polnoci čierny jazdec bez hlavy na čiernom koni, tiež bez hlavy a pili tam vodu...

 

Z obdobia prvej Československej republiky sa zachovala krásna pieseň, ktorá vznikla v našej obci, kde nejaký Mederák sa vyznáva z lásky k svojej rodnej obci a spomína v nej i milovanú Artézku.

Večer keď slniečko
za hory zachodí,
/:vždy mi môj rodný kraj:/
na rozum prichodí.

Keď medzi hviezdami
mesiačik si pláva,
/:že som na Mederi:/
často sa mi zdáva.

Daj Bože ešte raz
na Meder zavítať,
/:Artézky sa napiť:/
  povetria nadýchať.

Uvidieť náš Cirgát,
zaspievať do vôle,
/:v tom háji zelenom:/
i v Božom kostole.

A keď posledný raz
budú i mne zvoniť,
/:daj Bože do rodnej:/
  zeme hlavu skloniť.

 

Artézska studňa slúži dodnes, obyvatelia obce ju majú radi a prebytočná voda odteká do Bariny, ktorá má tiež svoju históriu i legendu viažucu sa k nej, aj tam strašilo, ale o tom už v inej sekcii na tejto internetovej stránke.

 

           

 

           

 

     

artézska studňa v malom parku na jeseň 2007

 

Čo je artézska voda?

Artézska voda je podzemná voda s napätou hladinou, ktorej voľná hladina leží vyššie než zemský povrch. Z prameňa voda samovoľne vyviera bez nutnosti čerpania vplyvom pôsobenia litostatického tlaku.

 

 

Artézska voda vzniká v priepustnej vrstve najčastejšie medzi dvoma synklinálnymi vrstvami, ktoré sú pre vodu nepriepustné (odborne izolátory), pri ich prerazení pod hladinou podzemnej vody, dochádza k samovoľnému úniku vody pod tlakom. Vyvieranie artézskej vody môže mať za následok natoľko veľký pokles tlaku vody, že dôjde k zániku artézskeho výveru vody. Názov pochádza z francúzskej oblasti Artois, kde v 12. storočí kartuziánski mnísi vybudovali veľké množstvo takýchto studní. Najstaršie záznamy o artézskych studniach pochádzajú zo Sýrie a Egypta.

 

» ROZBOR VODY / OKTÓBER 2011 »

» ROZBOR VODY / JÚN 2010 »

Kreslený vtip - 19 týždeň
Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2012

--------------------------

Posledné články
Futbal "A" - 8. kolo...
Futbal "A" - 7. kolo...
Futbal "A" - 6. kolo...
Futbal "A" - 4. kolo...
Futbal "A" - 3. kolo...
Karikaturista

Vlado Mach

PORTRÉTNA UMELECKÁ

 KARIKATÚRA

Ako nevšedný darček

k sviatku alebo iba tak,

pre seba!

0911 996 951

--------------------------